หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เกาะกูด
เกาะช้าง
ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
หาดทรายดำ แหลมงอบ
วัดโยธานิมิตร
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-949-5535
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...
   
 
ติดต่อหน่วยงาน : 0-3951-8000 ต่อ 11
 
 
 
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
กิจการสภา
วีดิทัศน์
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการพัฒนาคุ [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 9 
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 5/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 โครงการพัฒนาคุ [ 3 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 19 
สัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 18 
 
   
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำมาบกลอย หมู่ที่ [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 240 cm.x ย [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ขชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 11 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดต [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างตกแต่งสถานที่จัดดอกไม้ พวงมาลัยในโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว องค์การบริ [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๕๗ ตราด ของสำนักปลัดองค์การ [ 9 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
CLICK
คำแนะนำชำระภาษี
CLICK
KNOWLEDGE
CLICK
กรอกแบบสอบถาม
CLICK
ประมวลผลสำรวจ
CLICK
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
012345/ 3632 การสำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปาะบาง ระดับจังหวัด  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว14395 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปี 66 ภาคเรียนที่ 1  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ 14370 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ 1119 เผยแพร่แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว1116 แจ้งโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนฯ  [ 17 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.2/ว1115 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. รุ่นที่ 1 ปี 67  [ 17 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว14046 แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปี 666  [ 16 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว1105 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  [ 16 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.1/ว13964 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [ 12 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.6/ 1107 การบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. รายปี (มฝ.1)  [ 11 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว14127 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 เบี้ยผู้สูงอายุ เบั้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1  [ 11 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ 14130 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  [ 11 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว1104 การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  [ 10 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.6/ว1103 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานทันตสาะารศุขเข้าร่วมประชุมฯ  [ 10 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว1102 โอนเงินฝากคลังจังหวัดตราดภาษีธุรกิจเฉพาะฯ  [ 10 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.6/ว14035 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี 66  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.4/ว14037 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.66  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.4/ว14036 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว13891 ขอให้เตรียมข้อมูลการจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 66/67  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว1100 แจ้งตารางเปิด-ปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมใช้งานระบบ e-plan  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
 
   
 
อบจ.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลปร [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบจ.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบจ.ตราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบจ.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์" ทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพร [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบจ.ตราด เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ปี 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบจ.ตราด เข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์การกำกับกิจการพลังงาน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกา [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบจ.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่ว [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบจ.ตราด ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคลครบรอบ 98 พรรษา พระครู [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบจ.ตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกค [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
อบจ.ตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐย [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
อบจ.ตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดขอประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและส [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
อบจ.ตราด เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดการส่งออกมังคุดโดยชาวสวน [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบจ.ตราด เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด พ.ศ.2567 - 2570 แล [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบจ.ตราด เป็นประธานงานทำบุญประจำปี สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 [ 8 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกมหาจักรีบ [ 6 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
อบจ.ตราด เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมร [ 6 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
อบจ.ตราด เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
อบจ.ตราด เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงด้านการตลาด (ระดับภูมิภาค) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวเ [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
อบจ.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังห [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
อบจ.ตราด เข้าประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
 
   
 


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดต [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างตกแต่งสถานที่จัดดอกไม้ พวงมาลัยในโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว องค์การบริ [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๕๗ ตราด ของสำนักปลัดองค์การ [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองบัว - ดินแดง หมู่ที่ 4 บ้านดิน [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่่ที่่ 1 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่ [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๔๐ cm. x ยาว ๓๖๐ cm. พร้อมติดตั [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดตราด โดยวิธี [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบต.แสนตุ้ง จ้างก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางลิ้นปิด-เปิด) ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.50 เมต [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบต.แสนตุ้ง จ้างก่อสร้างแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นน้ำเค็ม (ลักษณะฝายน้ำล้น) ขนาดกว้าง 4 เมตร [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสูง - เขาแขวน รหัสทางหลวงท้องถ [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังโศก - ธรรมชาติบน หมู่ที่ 7 ตำบล [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ เครื่อง [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๕๕๐๐ ตราด และหมายเลขทะเ [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำมาบกลอย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแร [ 2 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๔๔ ตราด ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด อำเ [ 29 มี.ค. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็กกัลวาไนซ์ และเสาเหล็กกัลวาไนซ์ (พร้อมติดตั้งป้าย [ 28 มี.ค. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห [ 28 มี.ค. 2567 ]
 
 
ปภทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
งอบน้ำเชี่ยว
สมุนไพรขี้ผึ้ง วัดโยธานิมิตร จังหวัดตราด
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดต [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างตกแต่งสถานที่จัดดอกไม้ พวงมาลัยในโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว องค์การบริ [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๕๗ ตราด ของสำนักปลัดองค์การ [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองบัว - ดินแดง หมู่ที่ 4 บ้านดิน [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่่ที่่ 1 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่ [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๔๐ cm. x ยาว ๓๖๐ cm. พร้อมติดตั [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดตราด โดยวิธี [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบต.แสนตุ้ง จ้างก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางลิ้นปิด-เปิด) ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.50 เมต [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบต.แสนตุ้ง จ้างก่อสร้างแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นน้ำเค็ม (ลักษณะฝายน้ำล้น) ขนาดกว้าง 4 เมตร [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสูง - เขาแขวน รหัสทางหลวงท้องถ [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังโศก - ธรรมชาติบน หมู่ที่ 7 ตำบล [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ เครื่อง [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๕๕๐๐ ตราด และหมายเลขทะเ [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำมาบกลอย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแร [ 2 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐ - ๐๑๔๔ ตราด ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 เม.ย. 2567 ]


อบจ.ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด อำเ [ 29 มี.ค. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็กกัลวาไนซ์ และเสาเหล็กกัลวาไนซ์ (พร้อมติดตั้งป้าย [ 28 มี.ค. 2567 ]


อบจ.ตราด จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห [ 28 มี.ค. 2567 ]
 
กระดานสนทนา
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
e-Service
e-Service
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียน 24 ชม.
แผนที่ดาวเทียม
GOOGLE MAP
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบจ.ตราด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
สายตรงปลัด
โทร.089-748-8935
พันจ่าเอกมานะ ทองสิมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
อบจ.ตราด
CLICK
พูดคุยกับเรา
CLICK