หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-949-5535
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ค่ะ
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
ประชาชนในจังหวัดมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม ภาคการประมง รวมไปถึงการทำอุตสาหกรรม โดยแต่ละอำเภอก็จะมีจำนวนมากน้อยที่แตกต่างกันออกไป
 
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ มีอาณาเขตบริเวณที่เป็นแผ่นดินและพื้นที่น้ำ ประกอบด้วย เทือกเขาสูง อุดมด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด
 
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
  ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ชาวตราดมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย มีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาอยู่ร่วมกัน โดยการนับถือศาสนา สามารถแบ่งได้ดังนี้
  ชาวตราดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.82
  ชาวตราดนับถือศาศนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.63
  ชาวตราดนับถือศาศนาคอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 2.37
ศาสนสถานที่สำคัญจังหวัดตราด
  มีวัด จำนวน 148 แห่ง
  ที่พักสงฆ์ จำนวน 22 แห่ง
  พระอารามหลวง จำนวน 2 แห่ง
  (วัดโยธานิมิต อำเภอเมืองตราด สังกัดมหานิกาย , วัดคิรีวิหาร อำเภอเมืองตราด สังกัดธรรมยุต)
  โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก จำนวน 1 แห่ง
  มัสยิด จำนวน 13 มัสยิด
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
ประเพณี
  วันวรีกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จัดช่วงวันที่ 17 มกราคม ถึง วันที่ 21 หรือ 23 มกราคม บริเวณอนุสรณ์สถานฯ อำเภอแหลมงอบและที่เกาะช้าง
  มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้าน จัดขึ้นในวันศุกร์ - อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณกระโจมเกาะปู ตำบลหนองคันทรง
  งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ จัดขึ้นในวันศุกร์ - อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม บริเวณถนนธนเจริญ ชุมชนรักษ์คลอง
  งานวันตราดรำลึก จัดขึ้นวันที่ 23-27 มีนาคม ของทุกปี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
  งานยุทธการบ้านชำราก จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน หรือพฤษภาคมของทุกปี
  งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดตราด
 
การศึกษาในตำบล/ชุมชน
จังหวัดตราด มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ, การศึกษานอกระบบ, และการศึกษาตามอัธยาศัย
  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 106 แห่ง 2 สาขา
  สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา จำนวน
16 แห่ง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 8 แห่ง
  ตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง
  สำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 7 แห่ง
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล/ชุมชน
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 66 แห่ง
    ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
    ขนาดกลาง จำนวน 16 แห่ง
    ขนาดเล็ก จำนวน 49 แห่ง
  โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จำนวน 1 แห่ง
    โรงพยาบาลตราด
  โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จำนวน 6 แห่ง
    โรงพยาบาลเขาสมิง
    โรงพยาบาลบ่อไร่
    โรงพยาบาลแหลมงอบ
    โรงพยาบาลคลองใหญ่
    โรงพยาบาลเกาะช้าง
    โรงพยาบาลเกาะกูด
  โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
  สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน จำนวน 78 แห่ง
    (ขย.1 = 62 แห่ง , ขย.2 = 16 แห่ง)
  ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 5 แห่ง
  สถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 13 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100