วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 30 2018 09:46:04

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 06.00 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี