พิธีมอบปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 06 2018 10:34:13
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนนทรีย์) จำนวน 55 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการ มาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารผู้สูงอายุจังหวัดตราด สาขาตำบลนนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งปัญญาบัตร (หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนนทรีย์) โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำรงชีวิตกันเป็นประจำทุกเดือน