ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 06 2018 10:31:20
วันที่ 20 กันยายน 2561เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี ซึ่งมาศึกษาดูงาน เรื่อง ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น 3