ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอ้อมน้อย
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 06 2018 10:29:44
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 36 ท่าน ซึ่งมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการที่ดี " ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น 3 และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด