พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 18 2018 15:37:53

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30น. นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตราด นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม
2561 นับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกัน
แสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ซึ่งจังหวัดตราด จัดขึ้น
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด ด้านอาคาร ชั้น 2 โดยมี
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี