ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 02 2018 12:17:14


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายโสฬส เบ้าจรรยา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หัวหน้าทีมประเมินที่ 1 นำทีมเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 ในการนี้ นางสาวสุพรรณี สินค้ำ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้การต้อนรับในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย