คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 02 2018 11:07:16


เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งมาศึกษาดูงาน เรื่อง "รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน " และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด