ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 16 2017 11:15:10
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้รับโล่รางวัลพระปกเปล้า ประจำปี 2560 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด