รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 16 2017 11:11:19
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางเข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร