กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2560
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 17 2017 16:22:35

วันที่ 14 มกราคม 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.นายวิเชียร
ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด