วันท้องถิ่นไทย
โพสต์โดย webmaster on มีนาคม 22 2016 22:27:19
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย (พานพุ่มดอกไม้สด) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด