เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 20 2022 17:45:35

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายในนายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ข้าราชการ ต่างร่วมกันใส่ชุดปกติขาว ในขณะที่ พ่อค้า ประชาชน ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของชาวไทย ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีครั้งนี้ขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมี
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) โดยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนต่าง ๆ ตามลำดับ ก่อนที่ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย อย่างไรก็ตามการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ปรากฏว่ามีข้าราชการ หน่วยงานองค์กรการกุศล รวมทั้งประชาชนชาวตราดเข้าร่วมพิธีเต็มพื้นที่ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่องค์แม่ของแผ่นดิน /…