เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 20 2022 17:43:30

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีผู้นำ 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ รวมทั้งข้าราชการ ศาสนิกชนจากทั้ง 3 ศาสนา เข้าร่วมพิธีที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพราชกุศล ในขณะที่ศาสนาอิสลาม ผู้นำทางศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาอ์ขอพร และศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร /...