รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 20 2022 11:41:04

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศตามนโยบายของรัฐ และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สร้างความรักและความสามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่จังหวัดตราดอีกด้วย /...