โครงการพัฒนาทำความสะอาด
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 19 2022 16:08:39

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด และสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกทางไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด