โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 01 2022 16:17:01
25 พฤษภาคม 2565
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
พบปะจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ (ระยะที่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 บริเวณริมคลองบางพระ ข้างสำนักงานโครงการชลประทานตราด พร้อมทั้งปล่อยแพพัฒนาคลองบางพระ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ดำเนินการจัดสร้างเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
ข่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ แพพัฒนาคลองบางพระ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดดำเนินการจัดสร้างในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในการตัดแต่งกิ่งไม้ และการกำจัดเศษวัชพืช ตลอดแนวสองฝั่งคลองบางพระ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลองบางพระ ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันพุธ การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในการร่วมดูแลคลองบางพระแห่งนี้ให้มีความสวยงาม และยั่งยืนตลอดไป