ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 01 2022 16:09:22
20 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
มอบหมายให้นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565 ที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการแถลงข่าว
ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับในการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565 จังหวัดตราด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2565 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ รวมพลคนตำน้ำพริกระกำ นิทรรศการด้านการเกษตร ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายผลไม้คุณภาพ พืชผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ราคาประหยัด การประกวดผลไม้ ประกอบด้วย ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย เงาะพันธุ์โรงเรียน ระกำหวาน และสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ขบวนแห่ผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดาระกำหวาน การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การแข่งขันประกอบอาหาร แข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลา ชิมอาหารหม้อใหญ่(ปลากระพงต้มส้มระกำเปรี้ยว) กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยวสวนเกษตร การแสดงดนตรีของนักเรียน การออกร้านสินค้าราคาถูก กิจกรรมการตอบคำถามด้านปศุสัตว์ กิจกรรมจับหมูกลับบ้าน การสาธิตการทำลูกบอลบริหารมือจากยางพารา เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดมุมชิมผลไม้ฟรี ซึ่งจะมีผลไม้ชนิดต่าง ๆ กว่า 10 ตัน ให้กับผู้เข้ามาร่วมงานได้ชิมผลไม้เมืองตราด อีกด้วย