ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 01 2022 15:51:26
20 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
มอบหมายให้นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดฯ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ อุทยานการเรียนรู้ตราด (Trat TK Park)