งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
โพสต์โดย webmaster on มีนาคม 28 2022 14:36:53
18 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดมอบหมายให้นายนิธิศ ผดุงลักษณ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น และคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการกระจายอำนาจในการปกครองในระดับท้องถิ่น จังหวัดตราดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด จึงได้จัดพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน การกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งยังได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในแต่ละพื้นที่อีกด้วย