โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและผู้นำศาสนาในจังหวัตตราด
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 29 2021 13:08:52
วันที่ 28 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและผู้นำศาสนาในจังหวัตตราด ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้นำทางศาสนาอิสลามให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่หลักการของศาสนาอิสลามให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปภายในชุมชนและทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม ให้คงอยู่คู่กับสังคมจังหวัดตราดสืบต่อไป ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด