รับมอบหมอนยางพาราจำนวน 350 ลูก
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 28 2021 11:10:32
วันที่ 22 กันยายน 2564
นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายธนกฤต กุมภะ ส.อบจ.ตราด เขต 9 อำเภอเมืองตราด และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบหมอนยางพาราจำนวน 350 ลูก จากนายชัยฤทธิ์ บัวแสง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดและคณะ ,นายวศิน พงษ์ศิริ ,นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด และตัวแทนจากสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ร่วมมอบในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด