การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 21 2021 13:59:06
วันที่ 20 กันยายน 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด