ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 15 2021 16:31:33
วันที่ 14 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหงัดตราด เข้าร่วมประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สำหรับมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด(ม.ค.ส.) เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินไว้สำหรับช่วยดูแลรักษา ซ่อมแซมทำความสะอาดสถานที่ อาคารและค่าเครื่องมือเครื่องใช้ของค่ายลูกเสือจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสิ่งจำเป็นในค่าย เช่น ซื้อเครื่องมือใช้สอย อุปกรณ์อันจำเป็นแก่กิจการลูกเสืออีกด้วย