ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง “การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน”
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 20 2021 16:31:11
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราด และโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พลตำรวจตรีสายเพชร ศรีสังข์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด และนายสธรรดร ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง “การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน” เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าเมือง บ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็นสถานที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป โดยจะดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด