อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 18 2021 11:53:01
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด การบริการด้านการรับ-ส่ง การบริการน้ำดื่มและรถสุขาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนชาวตราด ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
สำหรับจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และโรงพยาบาลตราด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่อง ที่อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราดเป็นสถานที่ในดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในการฉีดวัคซีนวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ให้กับเป้าหมายผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง