การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2564
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 16 2021 11:24:03
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด