ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดที่สำเร็จการศึกษา
โพสต์โดย webmaster on เมษายน 08 2021 15:32:10
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดที่สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖