โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 22 2021 14:24:47
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายสุทัศน์ ทศดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน พร้อมมอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด บ้านคลองหินดำ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด