ร่วมพิธีเบิกเนตรองค์พระประธานพระพุทธมหามงคล และเปิดป้าย อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 17 2021 13:32:26
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเบิกเนตรองค์พระประธานพระพุทธมหามงคล และเปิดป้าย อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายบุญญรักษ์ บุญญาธิการ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้าง พร้อมนิมนต์ พระสงฆ์9รูป เจริญพุทธมนต์ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคล กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องโทษ ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ แห่งนี้จะใช้เป็นที่ให้ เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องโทษ ได้ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ณ อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด