ประชุมการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 15 2021 09:29:32
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น 3