โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 11 2021 09:21:13
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ มอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับประชาชนและตัวแทนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ในเขตอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ ศาลาวัดคลองนนทรี อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด