โครงการประชุมสัมมนาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 11 2021 09:14:21
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด จัดโครงการประชุมสัมมนาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดฯ โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น 3