โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 11 2021 08:59:40
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ มอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในครั้งนี้มอบปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนและตัวแทนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จังหวัดตราด