กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 04 2021 11:44:26
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยการนำของพันจ่าเอกมานะ ทองสิมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดตราด