พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 04 2021 11:38:58
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยการนำของพันจ่าเอกมานะ ทองสิมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด