ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส จังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 24 2020 11:14:17
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยการนำของพันจ่าเอกมานะ ทองสิมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส จังหวัดสุรินทร์ ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓