จ.ตราด จัดกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 16 2020 11:58:28
จ.ตราด จัดกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” (16 ธ.ค. 63) นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายบัณฑิต วงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด พันจ่าเอกมานะ ทองสิมา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษา กศน.จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก) สำหรับการจัดขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ครั้งนี้ เป็นการมุ่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบข้อมูลออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวใช้เส้นทางโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองตราด