กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 09 2020 14:12:56
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด