บรรยากาศวันแรก การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 04 2020 08:48:48
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
บรรยากาศวันแรก การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสามารถ พงษ์วัน หมายเลข 1 ,นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ หมายเลข 2และนายประทีป เลขาพันธ์ หมายเลข 3 ส่วนการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 24 เขต เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 43 ท่าน
สำหรับการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563