กิจกรรมมอบหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองตราด” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 26 2020 10:06:17
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ จัดกิจกรรมมอบหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองตราด” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด ให้กับวัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดตราดโดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
สำหรับหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองตราด” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ดำเนินการจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด ให้กับเยาวชน และประชาชนจังหวัดตราด ให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดตราดอีกด้วย