พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 26 2020 10:00:21
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทอดถวายให้กับพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดตราด