พิธีปิดและพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 22 2020 10:49:30
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีปิดและพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมหาดลานทราย รีสอร์ท ตำบลแหลมกลัด จังหวัดตราด
สำหรับโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม โดยตั้งเป้าหมายให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน ๖๔ คน ในการอบรมครั้งนี้