ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธมณฑลจันทบุรี
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 28 2020 14:14:25
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธมณฑลจันทบุรี เรื่อง วิทยาการการบริหารสมัยใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำไปสู่รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด