เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาและนันทนาการจังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 25 2020 16:13:45
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาและนันทนาการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมแข่งกีฬาอาวุโสประจำจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด