ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 21 2020 09:52:44
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในองค์กร" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓