การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 17 2020 10:03:24
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด