งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 10 2020 15:09:39
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายประสงค์ ไชยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด