ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 24 2020 10:06:27
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงานเรื่อง “ความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓